Present and Past Bachelorpraktikum Projects

Student(s)AdvisorTopic
Anas AttiaDorothea KoertSkill Learning Web Interface
Charbel BsaibessDorothea KoertSkill Learning Web Interface
Omar MalahefjiDorothea KoertSkill Learning Web Interface
Sandesh PandeyDorothea KoertSkill Learning Web Interface
Reem ZaatarDorothea KoertSkill Learning Web Interface